Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę e-bilans Zbigniew Burchan o dofinansowanie projektu pt. „Z-Bilansowany wzór na innowacje” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w firmie e-bilans Zbigniew Burchan. Więcej informacji w zakładce Zapytania Ofertowe. 

 


Facebook