Outsourcing kadr i płac

Wykonujemy kompleksowo wszelkie czynności związane z prowadzeniem kadr i płac oraz rozliczaniem list płac, podatków i składek ZUS i Przekazu elektronicznego.

Na nas spoczywa składanie wszelkich deklaracji podatkowych w urzędach. Dodatkowo reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

_0014_outsourcing

Outsourcing kadr i płac

 • przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację pracowniczą zgodnie z wymogami ustawodawcy oraz standardami ustalonymi u danego pracodawcy
 • sporządzamy listy płac, deklaracje do ZUS oraz deklaracje do US
 • prowadzimy ewidencje i rozliczamy czas pracy
 • piszemy regulaminy pracy, wynagradzania, obwieszczenia
 • powiadamiamy klientów o końcach ważności badań lekarskich, szkoleń BHP i umów
 • reprezentujemy Firmy w kontaktach z urzędami i instytucjami zewnętrznymi (m.in. ZUS, US, NFZ i PIP) w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • informujemy o zmianach w obowiązujących przepisach
_0013_zaswiadczenia

Zaświadczenia A1, karty EKUZ

Zajmujemy się rozliczaniem osób wykonujących pracę za granicą (wnioskujemy o wydanie zaświadczenia A1 i karty EKUZ)

_0012_instytucje

PFRON, PUP, GUS

 • sporządzamy dokumenty do PFRON i PUP w ramach otrzymanych dofinansowań
 • wypełniamy sprawozdania do GUS
_0011_bhp

BHP

 • przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne, okresowe, dla pracodawców
 • sporządzamy oceny ryzyka zawodowego
 • sporządzamy dokumentację wypadkową
 • sporządzamy instrukcje i wykazy
_0010_emerytury_swiadczenia

Emerytury, renty, kapitał początkowy

Sporządzamy i kompletujemy dokumenty niezbędne do emerytury/renty, kapitału początkowego.

Szukasz zaufanego biura rachunkowego?

Studio Podatki prowadzi ponad 350 podmiotów gospodarczych wszelkich branż w całej Polsce.

Oferta Studio Podatki

 • Obsługa księgowa
 • Outsourcing kadr i płac
 • Klient indywidualny
 • Usługi finansowe

Facebook