KFS – od 2016 r. szkolenia dla wszystkich pracowników

KFS – od 2016 r. szkolenia dla wszystkich pracowników

Od 2016 r. finansowe wsparcie przedsiębiorców na podnoszenie kwalifikacji pracowników (m.in. kursy, szkolenia) bez względu na ich wiek.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument, dzięki któremu pracodawcy mogą obecnie otrzymać dofinansowanie na kształcenie pracowników 45+.

Od 2016 r. finansowe wsparcie przedsiębiorców na podnoszenie kwalifikacji pracowników (m.in. kursy, szkolenia) bez względu na ich wiek.

Pracodawca sam wybiera instytucję szkoleniową, do której chce wysłać swoich ludzi. Składa wniosek do PUP wraz z opisem formy kształcenia, kwotą i niezbędnymi informacjami. Możliwy jest nawet 100% zwrot kosztów szkolenia (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

Od 2016 r. wszyscy bez względu na wiek będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 30 roku życia.


Facebook