Faktoring – gotówka z faktury

Faktoring – gotówka z faktury

Usługa faktoringowa polega na wykupie przez Faktora (banku) wierzytelności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez Faktoranta (przedsiębiorca) dla jego  Obiorców.

Usługa faktoringu umożliwia firmom uzyskanie środków pieniężnych za dostarczone do Odbiorców towary lub wykonane usługi, każdorazowo przed terminem płatności wynikającym z faktury.

Dla kogo? dla firm, które:

  • rozliczają się bezgotówkowo,
  • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności
  • współpracują z stałą grupą Odbiorców
  • szukają alternatywnych źródeł finansowania
  • chcą kontrolować swoją płynność finansową

Facebook