Będzie łatwiej rozłożyć na raty dług z ZUS-u.

Będzie łatwiej rozłożyć na raty dług z ZUS-u.

Od 1 grudnia ustawa z dn. 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 689) wprowadza możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości wobec ZUS.

Nowelizacja wychodzi naprzeciw przedsiębiorstwom. Istotną zmianą jest możliwość rozłożenia na raty wszystkich zaległości czyli: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP.

Ponad to świadomy kłopotów finansowych przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o zgodę na późniejsze opłacanie składek. Odroczenie terminu płatności pozwala również uniknąć postępowania egzekucyjnego i naliczania wysokich odsetek (będą stanowić połowę stawki normalnej).

Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie, uwzględniając możliwości finansowe firmy.


Facebook