Author - ebilans

KFS – od 2016 r. szkolenia dla wszystkich pracowników

Od 2016 r. finansowe wsparcie przedsiębiorców na podnoszenie kwalifikacji pracowników (m.in. kursy, szkolenia) bez względu na ich wiek.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument, dzięki któremu pracodawcy mogą obecnie otrzymać dofinansowanie na kształcenie pracowników 45+.

Od 2016 r. finansowe wsparcie przedsiębiorców na podnoszenie kwalifikacji pracowników (m.in. kursy, szkolenia) bez względu na ich wiek.

Pracodawca sam wybiera instytucję szkoleniową, do której chce wysłać swoich ludzi. Składa wniosek do PUP wraz z opisem formy kształcenia, kwotą i niezbędnymi informacjami. Możliwy jest nawet 100% zwrot kosztów szkolenia (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

Od 2016 r. wszyscy bez względu na wiek będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 30 roku życia.

PUE ZUS – termin ucieka!

Od stycznia 2016 r. lekarze będą wystawiali elektroniczne zwolnienia lekarskie, potocznie nazywane e-zwolnieniami. W obiegu pozostaną jednak (do końca 2017 r.) dotychczasowe zwolnienia papierowe ZUS ZLA. Aby pracodawcy mogli korzystać z „szybkiego” dostępu do zwolnień swoich pracowników, powinni założyć profil na PUE ZUS. W związku z powyższym prosimy o utworzenie profilu informacyjnego na platformie usług elektronicznych (PUE) ZUS.

OSTATECZNY TERMIN UTWORZENIA PROFILU 30-11-2015 r. !!!

Pracownicy Firmy e-bilans służą pomocą w zakresie udzielenia informacji w powyższym temacie jednakże obowiązek utworzenia profilu PUE ZUS spoczywa na prowadzącym działalność. E-bilans pokieruje państwa krok po kroku podczas zakładania profilu.

Kontakt dział: Outsourcing kadr i płac

Facebook